Avem nevoie de avocat!?

Societatea modernă se află într-o continuă evoluție.

Toate domeniile vieții noastre înregistrează o dezvoltare accentuată care fie ne îmbunătățește traiul, fie ne crează o serie de neajunsuri.

Această dezvoltare și-a pus amprenta și asupra domeniului dreptului, raporturile juridice în care intrăm în viața de zi cu zi înregistrând o creștere a gradului de complexitate.

Viteza îngrijorătoare de modificare a legislației poate crea probleme celor care nu au avut contact cu domeniul juridic și, în aceste condiții, apelarea la asistența juridică de specialitate este imperioasă.

Practica judiciară a demonstrat că în procesele cu un grad ridicat de dificultate și complexitate nu pot face față decât adevărații profesioniști, care sunt avocații, fiind foarte important ca toate actele procesuale să fie redactate într-un mod clar, profesionist, bine fundamentate din punct de vedere juridic și fără exprimări alambicate.

Activitatea avocatului nu se rezumă doar la reprezentarea sau asistarea clientului în fața instanței. Astfel, avocatul este profesionistul care poate să redacteze contracte, să asigure asistență la încheierea contractelor civile sau comerciale, să ajute la înființarea societăților, asociațiilor sau fundațiilor, poate reprezenta salariații în raporturile cu angajatorul precum și viceversa, poate asigura reprezentarea clienților săi în fața tuturor instituțiilor etc. Așadar, după cum se poate observa, activitatea avocatului este una amplă cu ramificații într-o multitudine de raporturi juridice.

Calitatea serviciilor oferite de avocat a crescut în ultimii ani. Avocatul din zilele noastre este nevoit să-și îmbunătățească neîncetat calitățile profesionale și personale. Prin urmare, studiul permanent este o condiție esențială în activitatea avocatului, impactul dezvoltării profesionale continue resimțindu-se din plin în capacitatea avocatului de a înțelege mecanismele fenomenului juridic și de a oferi servicii și consultanță de valoare în vederea abordării strategiei câștigătoare.

Concluzionând, dacă acum 2000 de ani rolul avocatului putea fi considerat ca fiind unul opțional, în contextul social de astăzi, apelarea la serviciile unui avocat a devenit o necesitate, acesta fiind profesionistul care ne poate ajuta să rezolvăm, să naștem sau să stingem cu succes raporturile juridice la care suntem parte, cu sau fără voia noastră.